Math and Motivation

Cooperation for inovation and exchange of good practices

Начало

За проекта

Целта на проект M&M е да допринесе за подобряване основните умения на учениците от средните училища и да се намали нивото на отпадане от училище. Притежанието на основни умения с различна степен на сложност става все по-важна предпоставка за пълноценно участие във всички аспекти на съвременния живот. Дефицитите на основни умения (свързани с грамотност, математика и наука) водят до отпадане от училище на младите хора и в следствие на това неуспешната им реализация на пазара на труда, бедност и социалното изключване.
Горепосочената цел ще бъде постигната чрез:

  • Разработване на колаборативна (съвместна, взаимна) методология и дигитални инструменти за колаборативно учене
  • Разработване и тестване на учебни планове за подобряване на уменията в областта на грамотността, математиката и науките
  • Създаване на Наръчник за преподаватели
  • Широко разпространение на информация относно резултатите и продуктите от проекта, с цел да се осигури устойчивост и публичност

Regional Department of Education Sofia-City (Координатор)
Sofia, Bulgaria

Партньорство


Know and Can Association
Sofia, Bulgaria

Danmar Computers
Rzeszów, Poland

Fyg Consultores
Valencia, Spain

Asociatia pentru Dezvoltare Antreprenoriala, Pregatire Profesionala si Transfer Tehnologic (ADAPT)
Valea Mare-Podgoria, Romania

Istituto Statale E.Montale
Pontedera, Italy

Strojarska tehnička škola Osijek
Osijek, Croatia

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L.
Arcos de Valdevez, Portugal