Математика& Мотивация – платформата за иновативно учене е стартирана

Втората година на проекта M&M беше посветена почти изцяло на създаването, тестването и усъвършенстването на интелектуалния продукт 2 – Collaborative learning e-tools platform (платформа за съвместно обучение чрез онлайн инструменти ), която директно пренася Методологията за съвместно обучение в класната стая. Окончателният проект на платформата M&M беше представен по време на третата среща на партньорите в Португалия на 4-ти и 5-ти март 2019 г. Всички участници дадоха своите отзиви и предложения за подобрение. Поради предстоящия край на учебната година във всички държави, партньорите се договориха да започнат създаването на учебните предмети и сесиите с платформата веднага след срещата.

Платформата се основавана методологията за съвместно обучение, създадена по примера на първия проект. Тя осигурява всички необходими онлайн инструменти за създаване на учебно съдържание и методи за оценка по всеки предмет.

Според целевите групи, тествали платформата в пилотното й издание, тя е иновативна, интересна и лесна за ползване. Цялостните отзиви бяха отлични- крайните потребители са много доволни от платформата. Учениците също се радват да я използват. Харесва им факта, че е интуитивна и всяка стъпка е ясно обособена. Идеята платформата да се използва за оценка и формално оценяване на уменията и знанията по определени предмети, беше добре приета и от преподавателите, и от учениците. Те смятат, че тази активност е забавна и е добра алтернатива на стандартните занимания в час.

Учителите, взели участие в пилотния тест, бяха много активни и изпълниха задачите внимателно. Общото им впечатление е, че платформата е много полезна и макар да не е приложима във всеки клас (тъй като не навсякъде може да се осъществи използването на компютри), те смятат, че има голям потенциал да се използва в ключови моменти от учебната година, особено при формирането на оценка на знанията. Платформата може да се използва и за преподаване на нов учебен материал по атрактивен начин. По време на пилотното тестване се появиха някои технически грешки при всички държави, но бяха своевременно отстранени от IT специалистите в Полша. Тези дребни проблеми послужиха за подобряване на някои от функциите на платформата, като по този начин тя стана още по – полезна за крайните потребители.

Онлайн инструментът е свободно достъпен на всички езици на партньорите (BG, IT, HR, PL, PT, ES, RO), както и на английски език. Всеки учител може да използва платформата след регистрация с валиден имейл адрес и парола на следния адрес: https://mm.erasmus.site/platform/.