M&M в Хърватия – Нашата M&M история

Проектът, който стартира през 2017 г. има за цел да намали процента на отпадането от училище, да разработи методология за съвместно обучение, да спомогне за създаването на електронни инструменти за такова и да повиши мотивацията на учениците за техните постижения и учене. За постигането на тези цели, партньорите по проекта разработиха електронната платформа M&M, предлагаща M&M методология.

 

По време на първата фаза на проекта, партньорите създадоха методологията M&M, а след това преподаватели по математика и природни науки я разпространиха чрез каскадни обучения сред своите колеги. Те не само обясниха методите, но и показаха конкретни примери от клас, които могат да бъдат използвани.

След като платформата беше готова за тестване, двама преподаватели по математика от Инженерното техническо училище Осиек (STŠO) проведоха пробни тестове с три различни класа. Нито един ученик и учител не е имал проблеми по време на използването на платформата, двама споделиха, че е удобна за потребителя, регистрацията в нея преминава лесно и стъпките на урока (входящ тест, формиране на групи и т.н.) се следват без проблем. Едно от положителните неща за учениците, бяха насоките, предоставени за всяка фаза и това, че те лесно разбираха какво следва да бъде направено. Освен това харесаха използването на методологията (всички варианти на формиране на групи), всестранността й и идеята за използването й за формално оценяване.

От друга страна учителите споделиха, че платформата има огромен потенциал за формалното оценяване поради възможността за преглед на постигнатите резултати. Въпреки това, те препоръчаха в класната стая да има някакъв вид мениджмънт, за да могат преподавателите да имат информация за ученика и неговите резултати на едно място (например във вид на таблица).

Последната част от проекта беше посветена на организирането на събитие за разпространение на резултатите от проекта, на което да бъдат споделени резултатите от M&M методологията и платформата M&M на други преподаватели по математика и естествени науки. Учителите се сдобиха с иновативен начин на преподаване и с нетърпение очакват да го използват през следващата година.