Първият продукт от проекта е завършен

В края на лято 2018 приключи работата по създаването на първия интелектуален продукт по проект „Математика и Мотивация“ – Обучителен наръчник за подобряване на уменията по математика и други точни науки.

Наръчникът се състои от две части – теоретична и практическа. Теоретичната част се състои от иновативна колаборативна (съвместна, взаимна) методология за подпомагане на преподаватели в гимназиален етап на обучение. Втората практическа част на продукта е колекция от 28 учебни плана (планове на уроци) за подобряване на уменията в областта на грамотността, математиката и науките. Учебните планове са разработени от преподаватели и педагогически експерти от държавите партньори по проекта.

Всеки план на урок има една и съща структура:

  • практическа информация (тема на урока, времетраене, необходими материали, целева група, обучителни цели и др.)
  • структура на урока (детайлно описание стъпка по стъпка на дейностите на преподавателя и учениците с необходимото време за изпълнение на всяка дейност)
  • обучителни материали, необходими за провеждане на урока

Пълните версии на колаборативната методология и колекцията учебни планове можете да свалите напълно безплатно от тук!

Колаборативна обучителна методология

Колекция учебни планове за подобряване уменията по точни науки!