Какво представлява Колаборативната обучителна методология?

Съвместната (колаборативна) методология е ефективен метод, разработен от партньорите по проект “Математика и мотивация”. Тя включва комбинация от доказани обучителни техники в един комплексен инструмент. Методологията включва комбинация от доказани методи на преподаване, като самообучение/обучение на връстници; обучение чрез игрови техники и подходи (игровизация) и методът на „обърната“ класна стая в една методология, която води до насърчаване и мотивация. Колаборативната методология ще позволи на учениците да усвояват по-труден учебен материал с по-малко усилия, като по този начин стимулира тяхната мотивация и подобри учебната атмосфера.

Методологията ще предлага възможност за оценяване на постиженията на учениците по време на изпълнение на поставените задачи, като предполага възможно най-малко участие от страна на преподавателя, който играе роля на фасилитатор в процеса на търсене на знания, а не на лектор, който предоставя информация. Тези подходи ще стимулират жаждата за знания и креативния дух у ученици, които по принцип не са много ентусиазирани от обучителния процес и до този момент не са демонстрирали желание за активно участие в него.

Пълната версия на методологията, можете да намерите тук!