Završni sastanak „Matematike i motivacije“ u Španjolskoj

U lijepom i vrućem gradu Valenciji u Španjolskoj 4. i 5. srpnja 2019. partneri projekta „Matematika i motivacija“ okupili su se povodom završnog sastanka projekta. Događaj je vodio Instalofi Levante S. L. (FyG Consultores), španjolski partner. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih organizacija koje sudjeluju u projektu. Na sastanku je glavna pažnja bila usmjerena na pregled rada u posljednje dvije godine, kao i na rezultate tog rada. Svi su partneri izvijestili o nacionalnom pilot testiranju platforme e-alata za suradničko učenje − povratne informacije i nastavnika i učenika; prijedlozi poboljšanja; komentari na značajke. Povratna informacija sveukupno bila je izvrsna − krajnji korisnici bili su zadovoljni kvalitetom platforme. Opći je dojam pozitivan − i nastavnici i učenici smatraju platformu inovativnom, zanimljivom i jednostavnom za upotrebu. Neizbježno, bilo je manjih tehničkih problema koje su neki partneri izdvojili te su oni pažljivo zabilježeni kako bi ih poljski partneri iz tvrtke DANMAR otklonili.

Osim toga, druga važna stavka sastanka bile su prezentacije događaja planiranih u prijavnici za projekt. Neki su ih partneri već organizirali i održali, a za većinu su tek promotivni događaji bili u tijeku. Projektni koordinator detaljno je predstavio posebnosti organizacije tih događaja − cilj, sudionici, organizacija, teme koje će se obrađivati, aktivnosti, logistički aranžmani i, konačno, potrebna dokumentacija potrebna za podnošenje izvješća.

Ostala važna pitanja o kojima se razgovaralo tijekom sastanka odnosila su se na tehničku provedbu projekta − dokumenti potrebni za pripremu završnog izvješća; preostale aktivnosti informiranja i širenja rezultata; procjena i osiguranje kvalitete. Također, postavljeni su važni rokovi i zadaci koje treba izvršiti radi stvaranja jasna i precizna plana rada za završnu fazu projekta. Partneri su također posvetili dio sastanka raspravi o održivosti projekta i njegovu razvoju nakon službenog završetka. Predstavljeni su neki nacrti ideja za nastavak i poboljšanje rezultata rada, a partneri će im se javiti nakon početka sljedeće školske godine.