Math and Motivation

Cooperation for inovation and exchange of good practices

Strona projektu

O projekcie

Celem projektu M&M jest zwiększenie podstawowych umiejętności uczniów szkół średnich i ograniczenie wskaźnika wypadania z systemu edukacji . Umiejętności te stają się coraz bardziej istotne, warunkując efektywny udział we wszystkich aspektach życia.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez:

  • opracowanie metody kooperatywnego uczenia się i udostępnienie jej online jako e-Narzędzi nauki kooperatywnej;
  • opracowanie i przetestowanie programu rozwoju umiejętności w zakresie matematyki, przedmiotów ścisłych oraz rozumienia tekstów;
  • przygotowanie Zestawu narzędzi dla nauczycieli i wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do efektywnego korzystania z Zestawu;
  • szerokie upowszechnianie rezultatów w celu zapewnienia ich wykorzystania i trwałości.

Dzięki realizacji projektu M&M przedstawiciele grupy docelowej, partnerzy i inne podmioty do których skierowano projekt, będą mogli:

  • zwiększyć wiedzę dotyczącą nowych metod nauczania, stosowanych w krajach partnerskich;
  • zwiększyć umiejętności pracy w grupie, szczególnie w odniesieniu do pracy z osobami z innych krajów;
  • zwiększyć umiejętności językowe i ICT;
  • lepiej poznać kulturę krajów partnerskich;
  • nabyć nowe umiejętności projektowania ścieżek kształcenia w zakresie umiejętności matematycznych i naukowo-technicznych (dla niektórych uczestników).

Regional Department of Education Sofia-City (Koordynator)
Sofia, Bułgaria

Partnerzy projektu


Know and Can Association
Sofia, Bułgaria

Danmar Computers
Rzeszów, Polska

Fyg Consultores
Valencia, Hiszpania

Asociatia pentru Dezvoltare Antreprenoriala, Pregatire Profesionala si Transfer Tehnologic (ADAPT)
Valea Mare-Podgoria, Rumunia

Istituto Statale E.Montale
Pontedera, Włochy

Strojarska tehnička škola Osijek
Osijek, Chorwacja

EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L.
Arcos de Valdevez, Portugalia