Uruchomiono innowacyjną platformę edukacyjną Math & Motivation

Drugi rok projektu Math & Motivation był prawie w całości poświęcony tworzeniu, testowaniu i dostosowywaniu drugiego z przygotowywanych rezultatów – platformy e-narzędzi do nauki opartej o współpracę, która wprowadza metodologię współpracy bezpośrednio do klasy. Finalny projekt platformy M&M został przedstawiony podczas trzeciego spotkania partnerów w Portugalii, w dniach 4–5 marca 2019 r. Wszyscy uczestnicy wyrazili swoją opinię na jej temat, a także zasugerowali możliwe ścieżki ulepszeń. Ze względu na zbliżający się koniec roku szkolnego we wszystkich krajach partnerzy zgodzili się rozpocząć tworzenie przedmiotów do nauki i sesji bezpośrednio po spotkaniu.

Platforma oparta jest na metodologii uczenia się opartej o współpracę, stworzonej w ramach pierwszego rezultatu. Zapewnia nauczycielom wszystkie niezbędne funkcje online do tworzenia treści edukacyjnych i metod oceny w ramach dowolnego przedmiotu szkolnego.

Według wewnętrznych testów i wdrożenia pilotażowego z grupami docelowymi platforma jest innowacyjna, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Ogólna opinia była bardzo dobra – użytkownicy końcowi byli zadowoleni z jakości platformy. Uczniom bardzo spodobał się również sam fakt udziału w testach. Jeśli chodzi o platformę stwierdzili, że jest intuicyjna, a każdy krok został jasno zdefiniowany. Pomysł, że platforma ma być użyta do wspomagania formatywnej oceny umiejętności i wiedzy na określone tematy, została bardzo dobrze przyjęty zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie uważali, że ten typ nauki jest zabawny i stanowi dobrą alternatywę dla regularnych formalnych zajęć w klasie. Nauczyciele, którzy brali udział w testach pilotażowych, byli bardzo aktywni i bardzo dokładnie wykonywali zadania. Ich ogólne wrażenie jest takie, że platforma jest bardzo przydatna i chociaż nie ma zastosowania w każdej klasie (ponieważ nie każde zajęcia mogą być przeprowadzone przy użyciu komputerów), uważają, że ma ona ogromny potencjał do wykorzystania w kluczowych momentach roku akademickiego, głównie podczas oceny wiedzy studentów. Platforma może również służyć do nauczania nowych materiałów w nowy i atrakcyjny sposób. Podczas pilotażowych testów pojawiły się pewne błędy techniczne w prawie wszystkich krajach, ale zostały one natychmiast rozwiązane przez partnerów IT z Polski. Te drobne problemy służyły również, jako podstawa do ulepszenia niektórych funkcji platformy, dzięki czemu jest ona jeszcze bardziej przydatna dla użytkowników końcowych.

Narzędzie online jest dostępne we wszystkich językach partnerskich (BG, IT, HR, PL, PT, ES, RO) oraz angielskim i jest ogólnodostępne. Każdy nauczyciel może korzystać z platformy po przejściu procesu rejestracji pod następującym linkiem https://mm.erasmus.site/platform/.