M&M w Chorwacji – Nasza historia M&M

Celem projektu M&M, który rozpoczął się we wrześniu 2017 r., jest zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie kończących naukę, opracowanie metodologii uczenia się opartej o współpracę, stworzenie e-narzędzi do uczenia się oraz zwiększenie motywacji uczniów, a także poprawa ich osiągnięć. Aby zrealizować powyższe cele, partnerzy projektu zaprojektowali platformę elektroniczną, w której zastosowano metodologię M&M.

W pierwszej fazie projektu partnerzy stworzyli metodologię M&M, a następnie nauczyciele matematyki i nauk przyrodniczych poprzez proces szkolenia kaskadowego rozpowszechnili ją wśród kolegów. Nie tylko wyjaśnili metodologię, ale także pokazali konkretne przykłady, które można wykorzystać w klasie.

 

 

 

Po przygotowaniu platformy, dwóch nauczycieli matematyki z Inżynierskiej Szkoły Technicznej Osijek (STŠO) przeprowadziło testy z 3 różnymi klasami. Żaden z uczniów ani nauczycieli nie miał problemów z korzystaniem z platformy, tj. obie grupy stwierdziły, że jest ona bardzo przyjazna dla użytkownika a proces rejestracji i wykonania kolejnych kroków lekcji (test początkowy, tworzenie grup itp.) jest bardzo intuicyjny. Jedną z pozytywnych rzeczy dla uczniów były wskazówki dla każdej fazy, oraz fakt, że wiedzieli, co dalej należy zrobić. Co więcej, bardzo polubili pracę na platformie. Metodologia (zwłaszcza wszystkie warianty grup formacyjnych) była łatwa do zrozumienia, a pomysł wykorzystania jej jako oceny formatywnej był dobry.

Z drugiej strony nauczyciele stwierdzili, że platforma ma ogromny potencjał do oceniania kształcenia, dzięki przeglądowi osiągniętych efektów uczenia. Jednak zalecili, aby istniała funkcja, która pozwalałaby nauczycielom mieć dostęp do wszystkich informacji o każdym uczniu i jego wynikach w jednym miejscu (np. w jednej tabeli).

Ostatnią częścią projektu było zorganizowanie wydarzenia upowszechniającego w celu udostępnienia wyników projektu (metodologia i platforma M&M) innym nauczycielom matematyki oraz nauk przyrodniczych z tego obszaru. Nauczyciele byli zadowoleni z nowego innowacyjnego sposobu nauczania i nie mogą się doczekać, aby wykorzystać go w następnym roku szkolnym.