Pierwszy rezultat projektu jest już gotowy: Zestaw narzędzi dla nauczycieli

Pod koniec lata 2018 r. zakończono prace nad pierwszym z rezultatów projektu „Math and Motivation” – Zestawem narzędzi do poprawy umiejętności matematycznych i naukowych.

Zestaw narzędzi składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną to innowacyjna metodologia współpracy w zakresie pomocy nauczycielom szkół średnich. Praktyczną częścią jest zbiór 28 planów nauczania (planów lekcji) mających na celu poprawę umiejętności czytania, pisania, matematyki i nauk ścisłych uczniów szkół średnich. Program został opracowany przez nauczycieli i ekspertów pedagogicznych z partnerstwa projektu.

Każdy plan lekcji ma podobną strukturę:

  • informacje praktyczne (temat lekcji, czas trwania, potrzebne materiały, grupa docelowa, cele treningowe itp.)
  • struktura lekcji (szczegółowy opis czynności nauczyciela i uczniów krok po kroku wraz z czasem potrzebnym na wykonanie każdej z nich)
  • materiały szkoleniowe potrzebne do przeprowadzenia lekcji

Pełne wersje Metodologii współpracy i program nauczania (zbiór planów lekcji) można znaleźć tutaj!